Fra grunnmur til tak

Håndverkere Robinsson AS yter forskjellige tjenester innenfor håndverkersegmentet, og kan derfor utføre jobber fra grunnmur til tak.

Vi utfører jobben ihht. avtale og påser at alle trinn i prosessen blir forskriftsmessig utført og alt av dokumentasjon blir overlevert byggherre ved byggeslutt.

Vi utfører:

 • Rivning
 • Bad
 • Tilbygg
 • Garasjer
 • Maleoppdrag
 • Kjøkkenmontasje
 • Terrasser/balkonger
 • Gulvlegging og fliser
 • Mur/puss og støpearbeider
 • Utskifting av dører, vinduer, m.m.
 • Oppussing og generelt vedlikehold